İnsan unsuru güvenlik zincirinin en önemli halkasıdır...

İnsan unsuru güvenlik zincirinin en önemli halkasıdır...

Bilgi güvenliğinin birçok veçhesi bulunmaktadır. Günümüzde bilgisayarlar ve ağlar, iş ve özel hayatımızda giderek daha geniş yer tutuyor. Bilişim ve haberleşme siber alanın konusu haline geliyor. Siber güvenlik önemli bir çalışma alanı olarak öne çıkmakta. Ancak bilgi güvenliğini siber alana indirgeme yaklaşımı konunun bütününün gözden kaçmasına yol açmakta. Güvenlik zincirinin en önemli halkası olan insan unsuru ihmal edilmektedir. Güvenlik çok yönlü bir perspektif ile ele alınmalıdır...