INTELTURK

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Koruyucu Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

IntelTurk Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri (InTED), güvenliğin çeşitli bileşenleri hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Güvenlik sözlük anlamıyla, tehditlerden, korkulardan ve tehlikelerden uzak olmak demektir.  Bu tanım güvenliği iki koşulla ilişkilendirmektedir. Birincisi varlıklara yönelik herhangi bir tehdidin olmaması, ikincisi tehdidin makul bir maliyetle savuşturma kapasitesine sahip olunmasıdır.

Güvenlik çeşitli halkalardan oluşan bir zincir olarak kabul edilmektedir. Bina güvenliği, bilgi güvenliği, belge güvenliği, haberleşme güvenliği, personel güvenliği, siber güvenlik gibi bileşenleri mevcuttur.

Modern güvenlik tehditleri çok boyutlu, karmaşık ve tek bir alan üzerinden tanımlanamayacak nitelik taşımaktadır. Dolayısıyla tehditlerin belirlenmesi, mücadele edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi için disiplinler arası bir yaklaşım gerekmektedir.

Modern güvenlik tehditleri yabancı devletlerden, istihbarat servislerinden, terör örgütlerinden, organize suç gruplarından, rakip firmalardan ve bireylerden kaynaklanabilir. Söz konusu tehdit kaynakları çok çeşitli yöntemler, araçlar ve teknolojiler kullanarak sahip olduğumuz varlıklara zarar verebilirler. Dolayısıyla tehdidin kimden, neden, ne zaman, nerede ve nasıl kaynaklanacağını öngörmek ve buna uygun tedbir almak gerekmektedir.

InTED Koruyucu Güvenlik Danışmanlık Programı, hem bireysel hem de kurumsal güvenlik ihtiyaçlarının tüm boyutlarını kapsayan bir güvenlik çerçevesi sunmaktadır. Müşteri memnuniyetini odağına alan, kişiye özel ve kurumsal ihtiyaçlara uygun çözümler üretmektedir.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir