devlet sırrı

12437

Devlet Sırları, Gizli Bilgi ve Belgeler Işığında Casusluk

Devlet Sırrı ve devlet sırlarına karşı suçlar, kavramsal, tarihi, hukuki ve nihayetinde ülkemizdeki yasalaşma safahatı açısından çeşitli uzmanlar tarafından incelenmiştir.[1] Konu daha çok hukukçular tarafından ele alındığından çalışmalar ağırlıklı olarak hukuki çerçevenin içerisinde kalmıştır. Devlet…