INTELTURK

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İstihbarat Reformu ve Ulusal Güvenlik Direktörlüğü

İstihbarat Reformu ve Ulusal Güvenlik Direktörlüğü

Türkiye’de istihbarat alanında kronik hale gelen sorunların başında  istihbarat alanında yaşanan yetersizlikler gelmektedir. Ülkede geniş çaplı bir istihbarat reformu ihtiyacı ileri sürülmekte, buna karşın reform yapılandırma ve hiyerarşik sorumluluk düzeyi sorununa indirgenmektedir. Sorunun çözümü, teşhis ve tespitin doğruluğu, ülkenin jeopolitik konumu, güvenlik kültürü, imkan ve kabiliyetleri ile stratejik hedefleriyle alakalıdır. Türkiye özellikle son altı yıldır […]

Read More

MİT’in Malum Sorunu: Yönetim Anlayışı ve Kadrolaşma

MİT’in Malum Sorunu: Yönetim Anlayışı ve Kadrolaşma

Milli İstihbarat Teşkilatı hükümetin en önem verdiği kurumların başında gelmektedir. Hükümet son yıllarda MİT’in bütçesini cömert şekilde arttırmış, MİT kanununda kapsamlı yasal değişiklikler yapılmasını sağlamış, müsteşara kurumu yeniden yapılandırma ve kadrolaşma konusunda son derece geniş imkanlar tanımıştı. MİT’in denetime kapalı olması kurumun kanunda belirtilen görevlerini tam olarak yerine getirip getirmediğinin incelenmesine imkan vermiyor. MİT Müsteşarı, […]

Read More