INTELTURK

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Devlet Sırları, Gizli Bilgi ve Belgeler Işığında Casusluk

Devlet Sırları, Gizli Bilgi ve Belgeler Işığında Casusluk

Devlet Sırrı ve devlet sırlarına karşı suçlar, kavramsal, tarihi, hukuki ve nihayetinde ülkemizdeki yasalaşma safahatı açısından çeşitli uzmanlar tarafından incelenmiştir.[1] Konu daha çok hukukçular tarafından ele alındığından çalışmalar ağırlıklı olarak hukuki çerçevenin içerisinde kalmıştır. Devlet sırları, diğer gizli bilgi ve belgeler ve casusluk konusunda yapılan daha geniş kapsamlı değerlendirmeler de akademik bir bakış açısıyla ancak […]

Read More