Hakkımızda

IntelTurk, Türkiye’nin milli güvenlik politikalarının oluşturulması dahil, iç ve dış tehditlerle mücadelede istihbarat servislerinin rolünü tartışmakta, son yıllarda istihbarat alanında yaşanan zafiyetin temel sebebinin liyakat eksikliği olduğunu savunmaktadır.

IntelTurk, ülkemizde gerçekleştirilmesi öngörülen istihbarat reformunun modern güvenlik tehditlerinin rasyonel analizi sonucunda, milli güç unsurlarımız dikkate alınarak, milli güvenlik çıkarlarına ulaşılmasını hedeflemesini desteklemektedir.

Dünyada istihbarat teşkilatları incelendiğinde görevlerinin sadece açık yada kapalı kaynaklardan, açık ve/veya gizli faaliyetler yürütmek suretiyle haber derleme, değerlendirme ve analiz sonrasında müşteriye (Devleti yöneten kişi ve kurumlar) iletmek olmadığı  görülmektedir.

İstihbarat Teşkilatları ülkelerinin ulusal güvenlik çıkarları ve dış yararları gerektirdiği şekilde örtülü faaliyetler yürütmektedirler.

Öte yandan istihbarat servislerinin (bazı ülkelerde güvenlik servisi) en önemli görevlerinden biri de istihbarata karşı koyma (karşı istihbarat) faaliyetleridir. İKK’nın en önemli unsuru ise Kontrespiyonaj (Casuslukla Mücadele, Karşı Casusluk)’tır. Yabancı istihbarat servislerinin ev sahibi ülkeye yönelik casusluk faaliyetlerini tespit, teşhis ve önleme devlet güvenliğinin yaşamsal parçasıdır.

Dış İstihbarat, stratejik hedeflere yönelik istihbarat faaliyetlerini içeren Stratejik İstihbaratı da kapsayan geniş bir alandır. Dış istihbaratta sahada başarılı olunması gizli faaliyet yürütme imkan ve kabiliyetleri ile becerilerinin yükseltilmesiyle orantılıdır. Dış istihbaratta masada ya da sahada çalışacak personelin ortalama düzeyde İKK donanımına sahip olması önem taşımaktadır.