INTELTURK

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Category: Blog

Milli İstihbarat Bakımından İstihbari Bilgi ve Belge Nedir?

Milli İstihbarat Bakımından İstihbari Bilgi ve Belge Nedir?

Milli İstihbarat Bakımından İstihbari Bilgi ve Belge Nedir? Türkiye’de kamu kurumları içerisinde en fazla tartışılanların başında Milli İstihbarat Teşkilatı gelmektedir. Bunun nedeni MİT’in özellikle son yıllarda hükümetin bütçe, personel, yasa ve kurumsal anlamda en güçlü desteği vermesine karşın Teşkilatın 2937 sayılı kanunun 4. maddesinde sıralanan görevlerini dosdoğru yerine getirememesidir.  MİT’in görevini gerektiği gibi yerine getirememesinin […]

Read More

MİT’in PDY/FETÖ Raporu: Müsteşarlık Makamı da Aldatıldı mı?

MİT’in PDY/FETÖ Raporu: Müsteşarlık Makamı da Aldatıldı mı?

Türkiye’nin siyasi tarihine her açıdan kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişimi konusunda en fazla eleştirilen kurumlardan biri de Milli İstihbarat Teşkilatı. Aslında eleştiriler kurumdan ziyade MİT’e müsteşar olarak atandığı 2010 yılından itibaren kurumun donanımlı kadrolarını tasfiye eden, Teşkilat’a personel alımıyla bizzat ilgilenen ve istisnai atama şekli olan (diğer kurumlardan) naklen atamaları  rutine […]

Read More

MİT’in Gizlenen Sorunu: Liyakatsizlik ve Kadrolaşma*

MİT’in Gizlenen Sorunu: Liyakatsizlik ve Kadrolaşma*

TBMM’de kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu taslak raporu 26 Mayıs’ta açıklandı. Darbe girişimin en tartışmalı iki kurumundan biri olan MİT Müsteşarlığı, komisyona gönderdiği bir raporda FETÖ/PDY’nin stratejik kurumlara sızmak ve güvenlik güçlerince alınan tedbirlere karşı koymak için yeni yöntemler uygulayabileceği uyarısı  yaparak, kamu kurumlarına personel seçme ve yerleştirme aşamalarında liyakat esaslarına uyulmasına özen gösterilmesi […]

Read More

Petek Raporu Tuzak Dolu: İstihbarat Zafiyetinden Dezinformasyona

Petek Raporu Tuzak Dolu: İstihbarat Zafiyetinden Dezinformasyona

FETÖ/PDY’nin merkezinde yeraldığı darbe girişimini soruşturmak üzere TBMM’de kurulan 15 Temmuz Darbe Girişiminin Araştırılması Komisyonu (ya da Petek Komisyonu) uzun bir aradan sonra raporunu yayınladı.[1] Darbe Komisyonu’nu tartışmalı hale getiren aralarında Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarını bulunduğu darbenin merkezinde yeralan yetkililer yerine ilgisiz kişileri dinlemesiydi. Komisyon Başkanı Reşat Petek, “Darbe girişiminin önceden haber alınamamasının bir […]

Read More

Türkiye Güvenlik ve İstihbarat Vizyonunu Değiştirmeli

Türkiye Güvenlik ve İstihbarat Vizyonunu Değiştirmeli

İstihbarat ve güvenlik servisleri, bağlı bulundukları devletler, ülkeler ve toplumlarla özdeşleşmiş, iç içe geçmiştir. Her ülkenin coğrafi konumu, komşuları, tarihsel geçmişi, jeopolitik hedefleri, tarihi, insan kalitesi, eğitim durumu, bilimsel gelişmişlik düzeyi, sanayisi, ekonomisi, bölgesel ve küresel çıkarları ve askeri gücü o ülkenin istihbarat ve güvenlik yapılanmasında, anlayışında, yönetiminde, çalışmasında belirleyici olmaktadır. Örneğin Rusya Federasyonu, Asya […]

Read More

Milli Güvenlik Kurulu’nun Danışma Niteliği ve MİT

Milli Güvenlik Kurulu’nun Danışma Niteliği ve MİT

2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı kanunun 4. maddesi MİT’in görevlerini sıralamaktadır. Bu görevlerden biri de 4 (f) maddesinde ortaya konulmuştur: “Milli Güvenlik Kurulu’nda belirlenecek diğer görevleri yapmak.” [1] 2937 sayılı kanun, 12 Eylül sonrası kabul edilen yeni anayasanın ardından devletin kurum ve kuruluşlarının yeniden yapılandırılma sürecinin bir parçasıydı. Hemen hemen aynı […]

Read More

İstihbarat Reformu ve Ulusal Güvenlik Direktörlüğü

İstihbarat Reformu ve Ulusal Güvenlik Direktörlüğü

Türkiye’de istihbarat alanında kronik hale gelen sorunların başında  istihbarat alanında yaşanan yetersizlikler gelmektedir. Ülkede geniş çaplı bir istihbarat reformu ihtiyacı ileri sürülmekte, buna karşın reform yapılandırma ve hiyerarşik sorumluluk düzeyi sorununa indirgenmektedir. Sorunun çözümü, teşhis ve tespitin doğruluğu, ülkenin jeopolitik konumu, güvenlik kültürü, imkan ve kabiliyetleri ile stratejik hedefleriyle alakalıdır. Türkiye özellikle son altı yıldır […]

Read More

MİT’in Son Kariyer İstihbaratçı Müsteşarı Emre Taner ve Darbe Komisyonu

MİT’in Son Kariyer İstihbaratçı Müsteşarı Emre Taner ve Darbe Komisyonu

TBMM’de Darbe Komisyonu’na davet edilen Milli İstihbarat Teşkilatı eski müsteşarı Emre Taner’in yaptığı konuşmaya ilişkin haberler ulusal medyada yayınlanmaya başladı. Taner’in konuşmasına bugüne kadar en geniş yeri Posta gazetesi verdi. Komisyon’un, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’nin bağımsızlığına, varlığına, bütünlüğüne, anayasal düzenine, meşru hükümetini ortaya kaldırmaya yönelik darbe girişimi konusunda eski müsteşar Taner’e bu minvalde sorular […]

Read More

Türkiye’nin Güvenlik Sorunu Liyakatli Kadrolarla Çözülür

Türkiye’nin Güvenlik Sorunu Liyakatli Kadrolarla Çözülür

Türkiye uzun süredir devlet, ülke ve millet düzeyinde güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor. Geçmişte Milli Güvenlik Siyaset Belgelerinde muhtemel olarak nitelendirilen pek çok güvenlik risk ve tehdidi son altı yılda gerçek oldu. Kuşkusuz teorik tehditlerin pratiğe dönüşmesinde Ankara’nın milli gücünü fazlasıyla aşan küresel projelere bilerek ya da bilinçsizce dahil olması yol açtı. Türkiye’nin yeni Osmanlıcı […]

Read More